Vítejte na webových stránkách Tj Sokolu Vrchoslavice
Nabídku těchto vzdělávacích kurzů a školeni může využít každý ať cvičitel či cvičenec. V případě zájmu o jakýkoliv kurz kontaktujte p. Žáčkovou nebo kohokoliv s výboru TJ Sokol.

Tj Sokol Vrchoslavice přispívá 50-100% ceny za kurz.

Kalendář akcí září 2008 – leden 2009

 

 

Září

Termín           Název akce                                                   Forma                                                Místo             

5.–7. 9.                       Instruktor florbalu, 38/08                               školení 1. konz.                                  Praha

6. 9.                 Tr. florbalu B, 23/07                                      ZK                                          Praha

17.–21. 9.        Cvičitelé PP II. tř., 20/08                                školení 3. konz.                      Lipno

19.–21. 9.        Instruktor fitness, 47/08                                             školení 1. konz.                                  Praha, Příbram

20. 9.               Tanec, 48/08                                                  seminář           č. 1                             Praha

26.–28. 9.        Cvičitelé aerobiku II. tř., 51/08                                  školení 1. konz.                                  Praha

27. 9.               Aerobik, 52/08                                                           seminář           č. 1                             Praha

27. 9.               Hudebně pohybové hrátky, 55/08                  seminář                                               Praha

28. 9.               Cvičení s nejmenšími, 56/08                          seminář                                               Praha

 

 

Říjen

Termín           Název akce                                                   Forma                                                Místo             

3.5. 10.          Cykloturistika a orientační běh, 57/08                       seminář                                               Jurenkova osada

3.5. 10.          Základní část pro cvičitele III. tř., 58/08                    školení                                    Praha

3.5. 10.          Trenér florbalu licence C, 59/08                                školení            1. konz.                                  Praha

4. 10.               Seminář pro seniory, 39/08                            seminář                                               Praha

4. 10.               Atletika, 60/08                                                           seminář                                               Praha

4. 10.               Netradiční sportovní hry, 61/08                                 seminář                                               Praha

17.19. 10.      Cvičitelé aerobiku II. tř., 51/08                                  školení 2. konz.                                  Praha

17.19. 10.      Instruktor florbalu, 38/08                               školení 2. konz.                                  Praha

18. 10.             Aerobik, 53/08                                                           seminář           č. 2                             Praha

18. 10.             Tanec, 49/08                                                  seminář           č. 2                             Praha

24.28. 10.      Instruktor fitness, 47/08                                             školení 2. a 3. konz.               Praha, Příbram

31. 10.–2. 11.  Cvičitelé ZdrTV II. tř., 63/08                          školení 1. konz.                                  Praha

31. 10.–2. 11.  Trenér florbalu licence C, 59/08                                 školení            2. konz.                                  Praha

31. 10.–2. 11.  Cvičitelé PP II. tř., 20/08                                školení 4. konz. + ZK              Praha

 

 

Listopad   

Termín           Název akce                                                   Forma                                                Místo             

7.9. 11.          Cvičitelé rytmické gymnastiky III. tř., 64/08  školení 1. konz.                                  Praha

7.9. 11.          Trenér florbalu licence C, 65/08                                školení 1. konz.                                  Brno

8.9. 11.          Seminář pro župní náčelnice a náčelníky, 66/08        seminář                                               Praha

8. 11.               Tanec, 50/08                                                  seminář           č. 3                             Praha

14.17. 11.      Instruktor fitness, 47/08                                             školení 4. a 5. konz.               Praha, Příbram

14.17. 11.      Cvičitelé ZdrTV II. tř., 63/08                          školení  2. konz.                     Praha                                      

22. 11.             Seminář ESG, 67/08                                       seminář                                               Praha

28.30. 11.      Cvičitelé aerobiku II. tř., 51/08                                  školení 3. konz.                                  Praha

28.30. 11.      Trenér florbalu licence C, 65/08                                školení 2. konz.                                  Brno

29. 11.             Aerobik, 54/08                                                           seminář           č. 3                             Praha

 

 

Prosinec

Termín           Název akce                                                   Forma                                                Místo             

5.–7. 12.          Cvičitelé ZdrTV II. tř., 63/08                          školení 3. konz.                                  Praha

5.–7. 12.          Instruktor fitness, 47/08                                             školení 6. konz.                                  Praha, Příbram

6. 12.               Seminář pro trenéry florbalu, 68/08               seminář                                               Ostrava

12. 12.             Seminář pro trenéry florbalu, 69/08               seminář                                               Praha

13. 12.             Královna Tyršova domu, 70/08                                 soutěž                                     Praha

13.–14. 12.      Setkání seniorů, 62/08                                               seminář                                               Praha  

 

 

Leden  2009

Termín           Název akce                                                   Forma                                                Místo             

7.9. 1.                       Cvičitelé jógy III. tř., 3/09                              školení 1. konz.                                  Praha

16.18. 1.        Základní část pro cvičitele III. tř., 1/09                      školení                                    Praha

16.18. 1.        Cvičitelé rytmické gymnastiky III. tř., 64/08  školení 2. konz.                                  Praha

16.18. 1.        Trenér florbalu licence C, 2/09                                  školení 1. konz.                                  Ostrava

23.25. 1.        Cvičitelé ZdrTV II. tř., 63/08                          školení 4. konz.                                  Praha  

23.25. 1.        Cvičitelé aerobiku II. tř., 51/08                                  školení 4. konz.                                  Praha

30. 1.–1. 2.      Instruktor fitness, 47/08                                             školení 7. konz.                                  Praha, Příbram

 

 

Únor 2009

8.13. 2.          Instruktor lyžování se specializací na PD, 4/09          školení                                    Severák

 

 

Oblastní středisko ÚŠ ČOS Olomouc

 

Září

13. 9.               Vodní turistika, 909/08                                              seminář                                               Olomouc

26.–28. 9.        Základní část pro cvičitele III. tř., 910/08       školení                                    Olomouc

 

Říjen

10.12. 10.      Cvičitelé RDPD III. tř., 911/08                                   školení 1. konz.                                  Olomouc

18.19. 10.      Iniciativní hry, lanové aktivity, 912/08                      seminář                                               Jurenkova osada

 

Listopad

1. 11.               Cvičení pro seniory, 913/08                           seminář                                               Olomouc

21.23. 11.      Cvičitelé RDPD III. tř., 911/08                                   školení 2. konz.                                  Olomouc

 

Prosinec

6. 12.               Volejbal, 914/08                                            seminář                                               Olomouc

7. 12.               Jak na florbal, 915/08                                    seminář                                               Olomouc

 

Leden  2009

10. 1.               Aerobik, 901/09                                             seminář                                               Olomouc

 

 

 

Akce ÚŠ ČOS ve spolupráci se střediskem vzdělávání SPORT BP

 

12.14. 9.        Tělo Jižní Čechy – X. ročník                                                     Nová Pec – Lipenská přehrada

1.5. 12.          Doškolovací kurz pro ved. a instr. LVVZ  (další termín 5.9. 12, 7. 11. 1. 09)      Pec pod Sněžkou

5.9. 12.          Kurz carvingu                                                                                               Pec pod Sněžkou

9.13. 12.        Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu (další termín 2.6. 1. 09)             Pec pod Sněžkou

9.14. 12.        Základní kurz pro instruktory snowboardingu (další termín 2.7. 1. 09)                   Pec pod Sněžkou

14.–20. 12.      Zákl. kurz pro ved. a instr. LVVZ se spec. na MŠ (další termín 7.–13. 1. 09)           Pec pod Sněžkou

14.20. 12.     Základní kurz pro ved. a instr. LVVZ (další termín 7.13. 1. 09)                             Pec pod Sněžkou

Nabídka:

Ústřední škola ČOS připravuje pro všechny cvičitele, ale i ostatní zájemce, širokou nabídku  vzdělávacích akcí se zajímavým obsahem. Dvakrát do roka - v červnu a v prosinci -  vydává program na pololetí v samostatné příručce (leden až září, září až leden). Program je dostupný i na webových stránkách  www.sokol.eu.  U  každé akce je krátká charakteristika obsahu, náplně a jméno metodika ÚŠ ČOS, na kterého se můžete obrátit s konkrétními dotazy.  Program je určen především členům Sokola, ale  je otevřený i pro jiná občanská sdružení, organizace i veřejnost.

 

Přihlášky:

Dodržujte termíny přihlášek podle pokynů v programu. Na přihlášce uveďte vždy číslo akce, jméno, příjmení, datum narození, adresu a spojení na sebe (tel., e-mail). Jste-li členem Sokola, vyplňte pečlivě i ostatní body.

Přihlášky zasílejte na adresu: Ústřední škola ČOS, Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1.

Sekretariát: tel./fax: 257 007 259,  e-mail: hsturcova@sokol.eu

Na základě vaší přihlášky od nás obdržíte nejpozději jeden týden před vlastní akcí podrobnější informace. Přihlášky můžete také posílat přímo na kontaktní osobu uvedenou u každé akce.

 

Účastnické poplatky:

Školení:         

Uhraďte podle pokynů, které obdržíte, před zahájením akce

            - složenkou

            - převodním příkazem na účet ČOS, Komerční banka, pobočka Praha 1

              číslo účtu:     000027-7699580257/0100

              konstantní symbol:   0379

              variabilní symbol:     140 + číslo akce

Semináře:     

Úhradu lze provést v hotovosti u prezence

Stornovací podmínky:

            1) zrušení akce ze strany ÚŠ ČOS - účastnický poplatek bude vrácen v plné výši

            2) zrušení akce ze strany účastníka - jeden den a méně před zahájením akce            

                stornopoplatek ve výši 50% účastnického poplatku

 

Studijní řád Ústřední školy ČOS najdete na www.sokol.eu   

 

 

NABÍDKA   AKCÍ   ÚSTŘEDNÍ   ŠKOLY   ČOS

 

Ústřední škola ČOS nabízí školení cvičitelů a trenérů III. třídy a akreditovaná školení cvičitelů a instruktorů II. třídy. Na základě pověření MŠMT ČR má ÚŠ ČOS oprávnění k vydávání dokladů o získané kvalifikaci, které mají celostátní platnost.

Pro další  vzdělávání nabízí ÚŠ ČOS doškolovací semináře s pestrou programovou nabídkou. Pokračujeme v nabídce sérií seminářů, které jsou zaměřeny na určitou specializaci nebo věkovou skupinu. Na podzim otevíráme akreditovaná školení pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy II. třídy, cvičitele aerobiku II. třídy, instruktorů fitness, instruktorů florbalu a akreditovaný kurz pro vedoucí a instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů (LVVZ) se specializací na předškolní děti.

V únoru bylo otevřeno v Olomouci oblastní vzdělávací středisko ÚŠ ČOS, které připravuje doškolovací semináře a na podzim nabídne cvičitelům školení základní části pro cvičitele III. třídy a školení pro cvičitele rodičů a dětí a předškolních dětí III. třídy.

 

 

 

AKREDITOVANÁ  ŠKOLENÍ  MŠMT ČR

 

Cvičitelé pobytu v přírodě II. třídy                        20/08              

Probíhající akce

Školení pokračuje třetí prodlouženou víkendovou konzultací a zkouškami. Absolventi získají akreditovanou kvalifikaci Cvičitel pobytu v přírodě II. třídy.

Termíny:   17.–21. 9.                          3. konzultace              Lipno

                  31. 10.–2. 11.                   4. konzultace + ZK                Praha  

 

 

Cvičitelé  zdravotní tělesné výchovy II. třídy        63/08               Praha

Školení je určeno pro zvýšení kvalifikace cvičitelů zdravotní tělesné výchovy III. třídy. Absolventi získají nové poznatky, zkvalitní své dosavadní znalosti a praktické dovednosti z této odbornosti. Školení proběhne v rámci 8 konzultací a je pořádáno ve spolupráci s komisí zdravotní tělesné výchovy ČOS. Absolventi získají akreditovanou kvalifikaci Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy.

Termíny:   31. 10.–2. 11.                    1. konzultace              Praha

                  14.–16. 11.                       2. konzultace              Praha

                  5.–7. 12.                           3. konzultace              Praha

            23.–25. 1. 2009                      4. konzultace              Praha

            Termíny dalších 4 konzultací budou zveřejněny v programu na další pololetí.

Přihlášky:  do 15. 10.

Poplatek:         člen ČOS 3500,- Kč / nečlen 6000,- Kč

Kontakt:    PaedDr. Anna Jurčíčková, tel.: 257 007 228, mobil: 603 290 788, eml.: ajurcickova@sokol.eu

 

 

Trenéři florbalu licence B                           23/07               Praha

Probíhající akce

Termín:      6. 9.                                  zkoušky                                                         

Kontakt:    Bc. Karel Vancl, tel.: 257 007 240, mobil: 777 252 989, eml.: kvancl@sokol.eu

 

 

Instruktor florbalu                                      38/08               Praha

Jde o školení s původním názvem „Trenér florbalu licence B“. Školení je určeno pro trenéry florbalu licence C nebo pro absolventy VŠ tělovýchovného směru s  trenérskou praxí potvrzenou klubem. Na základě úspěšného absolvování můžete požádat o vystavení živnostenského listu na živnostenském úřadě. Tato kvalifikace je vyžadována u nejvyšších soutěží ČFbU (směrnice ČFbU).

Termíny:    5.–7. 9.                             1. konzultace              Praha

            17.–19. 10.                  2. konzultace              Praha

            Termíny dalších konzultací budou upřesněny.

Přihlášky:        do 24. 8.

Poplatek:         člen ČOS 3000,- Kč / nečlen 5500,- Kč

Kontakt:    Bc. Karel Vancl, tel.: 257 007 240, mobil: 777 252 989, eml.: kvancl@sokol.eu

 

 

Cvičitelé aerobiku II. třídy                          51/08               Praha

Program, kde se cvičitelé seznámí se všemi základními teoretickými i praktickými dovednostmi z oblasti aerobiku. Hlavním cílem tohoto školení je zvládnutí techniky a metodiky učení aerobiku. Podmínkou pro přihlášení je kvalifikace cvičitel aerobiku III. třídy, jeden rok praxe, doporučení jednotou nebo župou, event. VŠ vzdělání tělovýchovného směru.

Termíny:         26.–28. 9.                                1. konzultace              Praha

            17.–19. 10.                  2. konzultace              Praha

            28.–30. 11.                  3. konzultace              Praha

            23.–25. 1. 2009                      4. konzultace              Praha

            Termíny dalších 4 konzultací budou zveřejněny v programu na další pololetí.

Přihlášky:        do 12.9.

Poplatek:         člen ČOS 3500,- Kč / nečlen 6000,- Kč

Kontakt:         PaedDr. Jindra Košťálová, tel.: 257 007 227, mobil: 604 644 242, eml.: jkostalova@sokol.eu

 

 

 

Instruktor fitness                                         47/08               Praha, Příbram

Určeno všem, kteří mají zájem o tento obor. Rozsah školení je 150 hodin (7 - 8 víkendů). Na základě úspěšného absolvování můžete požádat o vystavení živnostenského listu. Podmínkou přihlášení je věk 18 let.

Termíny:         19.–21. 9.                                1. konzultace              Praha, Příbram

            24.–28. 10.                  2. a 3. konzultace                   Praha, Příbram

            14.–17. 11.                  4. a 5. konzultace                   Praha, Příbram

            5.–7. 12.                                 6. konzultace              Praha, Příbram

            30. 1.–1. 2. 2009                    7. konzultace              Praha, Příbram

            Termín zkoušek bude zveřejněn v programu na další pololetí.

Přihlášky:        do 5. 9.

Poplatek:         člen ČOS 3500,- Kč / nečlen 6000,- Kč

Kontakt:         PaedDr. Jindra Košťálová, tel.: 257 007 227, mobil: 604 644 242, eml.: jkostalova@sokol.eu

 

 

 

Instruktor lyžování se specializací na předškolní děti                  4/09

neboli Základní kurz pro vedoucí a instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů se specializací na mateřské školy

Tento akreditovaný kurz je pořádán ve spolupráci se střediskem vzdělávání Sport BP. Získání licence Instruktor lyžování má obecnou platnost a zaručuje právní odpovědnost.

Kurz je určen pro cvičitele předškolních dětí a pro pedagogické pracovníky MŠ. Na kurzu budou přítomné i děti, takže si budete moci vyzkoušet prakticky zvláštnosti výuky předškolních dětí, speciální metody a přístupy k výuce.

Teoretická část – lyžařská výstroj, výzbroj, mazání lyží, metodika, bezpečnost a první pomoc.

Praktická výuka lyžařských disciplín: sjezdové lyžování, běžecké lyžování.

Termín:           8.– 13. 2. 2009

Místo:  Severák – Jizerské hory

Přihlášky:        do 8. l. 2009

Poplatek:         cena bude upřesněna

Kontakt:         Dana Absolonová, DiS., tel.: 257 007 261, mobil: 603 913 213, eml.: dabsolonova@sokol.eu

 

 

 

ŠKOLENÍ  III. TŘÍDY

Základní část školení pro cvičitele III. třídy         

Určeno pro všechny zájemce o získání kvalifikace III. třídy jakékoli specializace. Rozsah školení je 20 hodin (jeden víkend).  Podmínkou přihlášení je věk 18 let a zaplacení účastnického poplatku. Využijte této nabídky včas.

                                                          

Termín:           26.–28. 9.                                          910/08             Olomouc       

Přihlášky:        do 12. 9.

Poplatek:         600,- Kč

Kontakt:         Mgr. Jan Nemrava, mobil: 776 361 143, eml.: jnemrava@sokol.eu

 

Termín:           3.–5. 10.                                               58/08             Praha

Přihlášky:        do 19. 9.

Poplatek:         600,- Kč

Kontakt:         Dana Absolonová, DiS., tel.: 257 007 261, mobil: 603 913 213, eml.: dabsolonova@sokol.eu

 

Termín:           16.–18. 1.                                              1/09              Praha

Přihlášky:        do 2. 1. 2009

Poplatek:         600,- Kč

Kontakt:         Dana Absolonová, DiS., tel.: 257 007 261, mobil: 603 913 213, eml.: dabsolonova@sokol.eu

 

 

Trenér florbalu licence C                           

Školení pořádáme ve spolupráci s Českou florbalovou unií. Je nejnižší trenérskou kvalifikací ve florbale. Mezi účastníky se objevují nejen aktivní hráči a trenéři registrovaných soutěží ČFbU, ale i členové ČOS, kteří tento sport propagují ve svých jednotách a župách. Toto školení přispívá ke zvýšení úrovně vedení hodin ve cvičebních nebo tréninkových jednotkách. Úspěšní absolventi mohou získat průkaz trenéra florbalu licence C od České florbalové unie a splnit tak podmínku o trenérském vedení družstev v jednotlivých soutěžích dle směrnice ČFbU.

Rozsah školení:          40 hodin + zkoušky

 

Termín:           3.–5. 10.                     1. konzultace  59/08               Praha

            31.10.–2. 11.   2. konzultace                          Praha

 

Termín:           7.–9. 11.                      1. konzultace 65/08               Brno

            28.–30. 11.      2. konzultace                          Brno

 

Termín:           16.–18.1. 2009           1. konzultace  2/09                 Ostrava

            únor 2009                   2. konzultace                          Ostrava                     

 

Přihlášky:        nejpozději 14 dní před zahájením akce

Poplatek:         člen ČOS 1200,- Kč / nečlen 2000,- Kč

Kontakt:    Bc. Karel Vancl, tel.: 257 007 240, mobil: 777 252 989, eml.: kvancl@sokol.eu

                       

 

Cvičitelé RDPD III. třídy                            911/08             Olomouc

Pro všechny zájemce o získání kvalifikace cvičitele III. třídy odbornosti Rodiče a děti a předškolní děti. Podmínky pro účast na školení jsou dosažení věku 18 let a úspěšné absolvování základní části školení cvičitelů III. třídy.

Školení bude organizováno formou dvou víkendových konzultací, je zakončeno zkouškami.

Termín:           10.–12. 10.                 1. konzultace              Olomouc

            21.–23. 11.                  2. konzultace              Olomouc

Přihlášky:        do 28. 9.        

Poplatek:         člen ČOS 1200,- Kč / nečlen 2000,- Kč

Kontakt:         Mgr. Jan Nemrava, mobil: 776 361 143, eml.: jnemrava@sokol.eu

 

                                              

Cvičitelé rytmické gymnastiky III. třídy                64/08               Praha

Školení je určeno pro všechny cvičitelky, které ve svých hodinách cvičí se ženami různého věku, využívají hudbu, používají náčiní, které je pro ně dostupné, zařazují taneční prvky, kondiční a zdravotní cvičení. Podmínky pro účast na školení jsou dosažení věku 18 let a úspěšné absolvování základní části školení cvičitelů III. třídy ČOS.

Termíny:         7.–9. 11.                                 1. konzultace              Praha

            16.–18. 1. 2009                      2. konzultace + ZK                Praha             

Přihlášky:        do 23. 10.

Poplatek:         člen ČOS 1200,- Kč / nečlen 2000,- Kč

Kontakt:         PaedDr. Jindra Košťálová, tel.: 257 007 227, mobil: 604 644 242, eml.: jkostalova@sokol.eu

 

 

Cvičitelé jógy III. třídy                                3/09                 Praha

Školení je určeno pro všechny zájemce o kvalifikaci cvičitel jógy III. třídy. Podmínkou pro přihlášení je absolvování všeobecného základu pro cvičitele nebo kvalifikace cvičitel III. třídy.

Termíny:         9.-11.1.09.                              1. konzultace              Praha

            27.–29.3.09                2. konzultace + ZK                Praha

Přihlášky:        do 15.12.08

Poplatek:         člen ČOS 1200,- Kč / nečlen 2000,- Kč

Kontakt:    PaedDr. Anna Jurčíčková, tel.: 257 007 228, mobil: 603 290 788, eml.: ajurcickova@sokol.eu

 

 

 

 

SEMINÁŘE

Vodní turistika                                             909/08             Olomouc

Seminář je určen všem zájemcům z řad cvičitelů, kteří chtějí připravovat vodácké akce. V programu budou zařazena základní pravidla vodní turistiky, základy organizace akcí na vodě, zásady bezpečnosti, doporučení potřebného vybavení, nácvik manévrů v kanoi, záchrana, hry a soutěže na vodě.

Termín:           13. 9.

Přihlášky:        do 5. 9.

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:         Mgr. Jan Nemrava, mobil: 776 361 143, eml.: jnemrava@sokol.eu

 

 

Hudebně pohybové hrátky                          55/08               Praha

Podzimní a zimní náměty, jak u dětí rozvíjet hravou formou rytmus, hudebnost a přirozený pohyb. Náměty, které vhodně motivují k uvolněnému estetickému pohybu.

Termín:           27. 9.                                                   

Přihlášky:        nejpozději 14 dní před zahájením akce

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:         Dana Absolonová, DiS., tel.: 257 007 261, mobil: 603 913 213, eml.: dabsolonova@sokol.eu

 

Cvičení s nejmenšími                                   56/08               Praha

Pro velký zájem cvičitelů o tento program  seminář opakujeme. Seminář je zaměřen na cvičení s nejmenšími dětmi (od roku a půl) z hlediska psychologického i  fyzického. Nebudou chybět ani praktické ukázky, které vám pomohou při přípravě programu pro tuto věkovou kategorii.

Termín:           28.9.                                      

Přihlášky:        nejpozději 14 dní před zahájením akce

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:         Dana Absolonová, DiS., tel.: 257 007 261, mobil: 603 913 213, eml.: dabsolonova@sokol.eu

 

 

Tanec

Série 3 seminářů pro začátečníky i mírně pokročilé                                Praha

Pro zájemce o tanec jsme připravili sérii 3 seminářů, ve kterých budete procvičovat základy baletu, naučíte se nové variace moderního tance a vyzkoušíte si současné taneční novinky. Vše budete moci využít pro zpestření svých hodin. Vyučovat budou zkušení tanečníci a pedagogové.

Termíny:         20. 9.                                      48/08               Praha

            18. 10.                                    49/08               Praha

            8. 11.                                      50/08               Praha              

Přihlášky:        nejpozději 14 dní před zahájením akce

Poplatek:         za jeden seminář člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

            za celý kurs (3 semináře) - nutno zaplatit na prvním semináři

            člen ČOS 600,- Kč / nečlen 1200,- Kč

Kontakt:    PaedDr. Anna Jurčíčková, tel.: 257 007 228, mobil: 603 290 788, eml.: ajurcickova@sokol.eu

 

 

 

Aerobik                                                                                 Praha

Série 3 seminářů pro cvičitele aerobiku

Určeno všem zájemcům se snahou získat co nejnovější poznatky a trendy z národních i mezinárodních kongresů.

Termíny:         27.9.    Power jóga                 52/08               Praha              

            18.10.  Dance aerobik            53/08               Praha              

            29.11.  Bosu – cardio, pilates             54/08               Praha              

Přihlášky:        nejpozději 14 dní před zahájením akce

Poplatek:         za jeden seminář člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

            za celý kurs (3 semináře) - nutno zaplatit na prvním semináři

            člen ČOS 600,- Kč / nečlen 1200,- Kč

Kontakt:         PaedDr. Jindra Košťálová, tel.: 257 007 227, mobil: 604 644 242, eml.: jkostalova@sokol.eu

 

 

 

Cykloturistika a orientační běh                              57/08               Jurenkova osada

Seminář zaměřený na využití kola v přírodním prostředí a metodiku orientačního běhu v hodinách všestrannosti.Vhodný pro všechny cvičitele všestrannosti a pobytu v přírodě.

Termín:           3.–5. 10.                                           

Přihlášky:        do 24.9.

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:    PaedDr. Anna Jurčíčková, tel.: 257 007 228, mobil: 603 290 788, eml.: ajurcickova@sokol.eu

 

 

Seminář pro seniory                                    39/08               Praha

Program je zaměřen na udržování a zvyšování tělesné kondice a pohybového rozsahu seniorů, včetně základního vyrovnávání funkčních i morfologických změn v jejich hybném systému a tím i zlepšování kvality jejich života.

Termín:           4. 10.                                                 

Přihlášky:        nejpozději 14 dní před zahájením akce

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:         PaedDr. Jindra Košťálová, tel.: 257 007 227, mobil: 604 644 242, eml.: jkostalova@sokol.eu

 

 

Atletika                                                         60/08               Praha

Seminář je určen především pro cvičitele všestrannosti, kteří do svých hodin zařazují atletiku a připravují děti na závody sokolské všestrannosti. Seznámíte se s pravidly, technikou a metodikou nácviku jednotlivých disciplín.

Termín:           4. 10.

Přihlášky:        nejpozději 14 dní před zahájením akce

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:    Bc. Karel Vancl, tel.: 257 007 240, mobil: 777 252 989, eml.: kvancl@sokol.eu

           

                                              

Netradiční sportovní hry                             61/08               Praha

Netradiční sportovní a pohybové hry vhodné do jakékoli tělocvičny s využitím snadno dostupných pomůcek – míčů. Seminář bude rozdělen do tří částí. První část bude určena pro cvičení s předškolními dětmi s využitím různých míčů, míčků a balónů všeho druhu. Druhá část bude uzpůsobena pro cvičení se školní mládeží. Ve třetí části si zahrajeme nějakou netradiční míčovou sportovní hru.

Termín:           4. 10.                                     

Přihlášky:        nejpozději 14 dní před zahájením akce

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:         Dana Absolonová, DiS., tel.: 257 007 261, mobil: 603 913 213, eml.: dabsolonova@sokol.eu

 

 

Iniciativní hry a lanové aktivity                              912/08             Jurenkova osada

Ve dvoudenním semináři vás provedeme světem iniciativních her (co přinášejí, kdy a s kým je použít, výběr a uvádění her). Neochudíme vás ani o zážitky z hraní těchto her.

Ve druhém dni semináře se blíže seznámíte s lanovými aktivitami. Naučíte se základům stavby nízkých lanových překážek a bezpečného vedení programu na nich.

Termín:           18.–19. 10.

Přihlášky:        do 5. 10.

Poplatek:         člen ČOS 600,- Kč / nečlen 1 200,- Kč

Kontakt:         Mgr. Jan Nemrava, mobil: 776 361 143, eml.: jnemrava@sokol.eu

 

Cvičení pro seniory                                      913/08             Olomouc

Seminář je vhodný pro všechny zájemce o oblast cvičení pro seniory. Zaměříme se na cvičení udržující zdraví a vitalitu. Zájemce čeká seznámení s nordickou chůzí (nordic walking), zdravotně orientovaným cvičením s židlemi a jógou pro seniory.

Termín:           1. 11.

Přihlášky:        do 26. 10.

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:         Mgr. Jan Nemrava, mobil: 776 361 143, eml.: jnemrava@sokol.eu

 

Seminář pro župní náčelnice a náčelníky              66/08               Praha

ÚŠ ČOS nabízí všem župním náčelnicím a náčelníkům seminář, ve kterém by se blíže seznámili s koncepcí vzdělávání v ČOS, s právní problematikou, s otázkami souvisejícími s financováním sportu v ČR, s možností využívání grantů EU a s programem ČOS do roku 2012. Seminář bude zakončen koedukovaným cvičením s využitím náčiní a závěrečným protažením. Začátek semináře 8.11. v 16.00 hod.

Termín:           8.–9. 11.

Přihlášky:        do 25. 10.

Poplatek:         300,- Kč

Kontakt:    PaedDr. Anna Jurčíčková, tel.: 257 007 228, mobil: 603 290 788, eml.: ajurcickova@sokol.eu

 

Seminář ESG                                               67/08               Praha

Seminář je určen všem, kteří mají zájem o estetickou skupinovou gymnastiku (trenérky, rozhodčí aj.). Seznámíte se s mezinárodními pravidly IFAGG, s nácvikem technických prvků, základy choreografie a všeobecnou gymnastickou přípravou.

Termín:           22. 11.

Přihlášky:        do 25. 10.

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:         PaedDr. Jindra Košťálová, tel.: 257 007 227, mobil: 604 644 242, eml.: jkostalova@sokol.eu

 

Volejbal                                                        914/08             Olomouc

Pro všechny rekreační hráče i cvičitele zařazující volejbal do svých cvičebních jednotek. Budou ujasněna aktuální pravidla jak volejbalu, tak beach volejbalu. Vyzkoušíte různé systémy rozestavění hráčů při hře, průpravná cvičení na jednotlivé herní činnosti, průpravná cvičení pro hru.

Termín:           6. 12.

Přihlášky:        do 30. 11.

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:         Mgr. Jan Nemrava, mobil: 776 361 143, eml.: jnemrava@sokol.eu

 

 

Seminář pro trenéry florbalu                    

V rámci MS 2008, které se bude konat v ČR, chystáme semináře pro trenéry florbalu, které budou tématicky zaměřeny na mládež. Zároveň si účastníci mohou prodloužit platnost své trenérské licence na další čtyřleté období.

Termíny:         6. 12.                                      68/08               Ostrava

            12. 12.                                    69/08               Praha

Přihlášky:        nejpozději 14 dní před zahájením akce

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:    Bc. Karel Vancl, tel.: 257 007 240, mobil: 777 252 989, eml.: kvancl@sokol.eu

           

           

Jak na florbal                                               915/08             Olomouc

„Pár“ praktických rad pro cvičitele jak zaujmout své svěřence florbalem. Co jsou to herní činnosti jednotlivce a jak se jim věnovat zábavně?

Termín:           7. 12.

Přihlášky:        nejpozději 14 dní před zahájením akce

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:         Mgr. Jan Nemrava, mobil: 776 361 143, eml.: jnemrava@sokol.eu

 

 

Aerobik                                                         901/09             Olomouc

Doškolovací seminář je určen především cvičitelům (cvičitelkám) aerobiku. Na programu bude dance aerobik, aerobik pro děti a posilovací cvičení. V případě zájmu zařadíme do programu Olomouckého střediska na rok 2009 i školení  cvičitelů III. tř. aerobiku.

Termín:           10. 1.

Přihlášky:        do 4. 1. 2009

Poplatek:         člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Kontakt:         Mgr. Jan Nemrava, mobil: 776 361 143, eml.: jnemrava@sokol.eu

 

 

Setkání seniorů                                             62/08               Praha

Ústřední škola ČOS opět připravuje program pro seniory, na který  každá župa může vyslat 3 zástupce. Součástí programu bude pozvánka na soutěž Královna Tyršova domu, společenské setkání a program vhodný pro seniory v tělocvičně. Ubytování a stravování bude zajištěno v Tyršově domě. Přihlášky zasílají župy.

Termín:           13. – 14. 12.

Přihlášky:        nejpozději do 15. 11.

Kontakt:    PaedDr. Anna Jurčíčková, tel.: 257 007 228, mobil: 603 290 788, eml.: ajurcickova@sokol.eu

 

 

 

A  NĚCO  NAVÍC

Akce ÚŠ ČOS ve spolupráci se střediskem vzdělávání SPORT BP

viz. kalendář akcí

 

Příjem přihlášek a informace:        Mgr. Lukáš Binter, mobil: 776 175 167, eml.: abinter@volny.cz

                                   www.sportbp.cz

 

Tělo Jižní Čechy – X. ročník - výběrový seminář             

Seminář je určen všem cvičitelům všestrannosti, pobytu v přírodě, tělovýchovným pedagogům  všech typů škol a školských zařízení včetně DDM a všem vyznavačům zdravého pohybu. Jedinečnost šumavské přírody vytváří podmínky pro specifické pohybové aktivity v přírodě, které jsou jednou z hlavních náplní semináře.

Termín:           12.–14. 9.                                                      

Místo: Nová Pec – Lipenská přehrada

Přihlášky:        do 8. 9.

Poplatek:         715,- Kč  (doprava, ubytování a strava na vlastní náklady)

 

Program připravili a těší se na vás zaměstnanci ÚŠ ČOS

Dana Absolonová, Anna Jurčíčková, Jindra Košťálová, Jaromír Malchar, Jan Nemrava, Hana Šturcová a Karel Vancl

Máte zájem si zacvičit
TJ Sokol Vrchoslavice nabízí .

spoustu sportovních aktivit pro radost a relaxaci.

Bližší informace najdete na odkazech naší sportovní činnosti

Máte zájem se vzdělávat v oblasti sportu
TJ Sokol Vrchoslavice vás podpoří.

Ústřední škola ČOS pořádá spoustu kurzů, školení a seminářů, které jsou zaměřeny pro trenéry, cvičitele či zdravotníky v oblasti sportu.

Bližší informace a přihlášky na tyto kurzy a školení najdete v sekci Sokolská župa prostějovská - Vzdělávací kurzy
TJ Sokol Vrchoslavice, Vrchoslavice 110, 798 27 Němčice nad Hanou
mob: +420 724 985 352
email: TjSokolVrchoslavice@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one